RTM Special

Това е услугата, с която можете да получите индивидуално изработен продукт, напълно отговарящ на Вашите изисквания и потребности. Всички облекла, материали или аксесоари могат да бъдат с отделен размер или дизайн.

Екипът ни предоставя възможност за консултация, дизайн и разработка на всякакъв тип облекло, лого, щампа, бродерия.

Текстилен консултант, оптимизиране на работната среда и организация на шевното производство

Планирането и организацията на работния процес е важна и задължителна стъпка към успешното и ефективно развитие на всяка организация. Управлението на времето и работния поток получи значително внимание и стана неизменна част от съвременния бизнес.

Всеки един продукт е функция на множество отделни процеси и възможността за тяхното управление и контрол води до намаляване на материалните и времеви разходи и повишаване ефективността на фирмата. Нерядко обаче са случаите, когато планирането и управлението на работните процеси са пренебрегвани или ръководителите нямат достатъчно време или човешки ресурс, за да им отделят нужното внимание.

Ние можем да Ви бъдем полезни!
Нашите специалисти ще направят пълен одит на процесите във Вашата фабрика или фирма и ще изготвят проект за оптимизиране на работната среда и дейности. Целта е да получите повишаване на качеството, намаляване на себестойността, нормиране на времето за производство, повишаване на качеството на продукцията.

Текстилният консултант е услуга, разработена за изчисляване на оптималните разходи на материали и труд за изработване на облекло, изчисляване на поточна линия и съставяне на подов план в съответствие с наличния машинен парк, функционална подредба на операциите и манипулациите за бързо и качествено изработване на облекло.

Използвайки нашият опит и познания в сферата на тексилното производство и индустриален инженеринг, Вие ще може да реализирате веднага повишаване на производителността, при това без намаляване на преките приходи.