Контакти

Централен офис:

гр. Велико Търново

ул. Александър Бурмов 24

тел. +359 887 841498

тел. +359 62 521257

Скайп: rtm-c.f.

office@rtm-corp.com

sales@rtm-corp.com