Нашите продукти

Работно облекло

Работно облекло, униформи, специализирано работно облекло, лични предпазни средства.

Дамски тениски

Голям избор на тениски с различен дизайн и възможност за щампа, текстилен печат и фирмено лого.

Мъжки тениски

Разнообразие от различни модели тениски с търговската марка "RTM Corporate Fashion".

Каталог облекло

Разгледайте нашият нов каталог с търговската марка "RTM Corporate Fashion".

Изнесени услуги / Аутсорсинг

По данни от различни проучвания, заетите в различни аутсорсинг услуги в България са между 10 000 - 20 000 души. В условията на конкурентен пазар и нужда от оптимизация на разходите, изнесените услуги все повече ще имат своята тежест.

Аутсорсингът на дейности към външни фирми премахва нуждата от постоянни разходи и скъпи инвестиции в поддържане и развитие на технологичен и човешки ресурс. Възлагането нa определени услуги ще ви даде възможност да се възползвате от квалифицирани ресурси за същите дейности, но на много по-ниска цена, а скорошните разходи да пренасочите към ключови или нови сфери на дейност.

Ако Вие сте мениджър на компания в текстилния бранш, може да се възползвате от следните аутсорсинг услуги, които предлагаме:

Контрол на качеството - контрол и проследяване на производството

Управление на технологичен процес - планиране, структуриране и управление на текстилното производство

Оптимизация на производството или текстилната компания - изготвяне анализ на цялостната структура, продуктивност, материален и човешки ресурс. Намаляване на излишните операции, интегриране на нови методики на работа